Plimbă-te pe corso ( web netcorso ,până la 30.11.2018,în construcție/editare , scuze pentru incoveniențe)

Termeni şi condiţii

Termeni, definiții, condiții de utilizare

Deoarece dorim să perfecționăm,îmbunătățim mereu pagina noastră de web respectiv pot să apară modificări legislative ,vă rugăm la fiecare accesare a paginii web să citiți integral Termenii,Definițiile și Condițiile de utilizare prezentate mai jos. 

1.Termeni și Definiții

1.1.www.netcorso.com –pagina web ce conţine produse şi servicii ale societăţii comerciale Netcorso SRL , persoana juridică înregistrată în România  


1.2.Vânzător –www.netcorso.com prin Netcorso SRL persoana juridică înregistrată în România  având sediul social in Oradea, str.Sovata nr.14,jud.Bihor,  număr de ordine in Registrul Comertului BihorJ05/1793/25.06.2017, cod unic de inregistrare fiscala RO 37841223, Tel. :0732-848646 E-mail:office@netcorso.com

1.3.Utilizator –orice persoană juridică  sau persoană fizică  (care a împlinit 18 ani )care accesează, vizitează, se inregistrează în pagina web netcorso.com în baza unui cont de acces

1.4.Client –persoană juridică  care efectuează o înregistrare de date sau/şi comandă către netcorso.com..

1.5.Cumpărător-persoană juridică  la care i s-a emis o factură de către Netcorso SRL. Preluarea,utilizarea produselor de tutun la Cumpărător se poate efectua doar de un angajat care a împlinit vârsta de 18 ani,Cumpărătorul declarând că este în cunoștință de această reglementare și va acționa ca atare fiind responsabil în totalitate de îndeplinirea acestui deziderat..

1.6.Cont de acces – partea din pagina web netcorso.com alcătuită dintr-o adresă de e-mail şi o parolă ( alcătuită benevol de către Client)  care asigură Clientului transmiterea benevolă a informaţiilor proprii  respectiv transmiterea benevolă de comenzi către Vânzător.

1.7.Produse si/sau Servicii – produs și/sau serviciu specificat în pagina web şi specificate/selectate in comanda Clientului, care vor fi furnizate ( în forma aleasă de Client conform ofertelor  de livrare ale Vânzătorului) de către Vânzător, Clientului.

1.8.Zile lucrătoare-Zilele lucrătoare sunt zilele de luni  până vineri între orele 9.00-17.00.Dacă între aceste zile se interpun zile naționale libere atunci aceea zi,acele zile  nu se consideră zi/zile lucrătoare.

1.9.Comandă – un formular electronic de informare dintre Client şi Vânzător prin care Clientul transmite Vânzătorului,, prin intermediul paginii web , dorinţa sa benevolă de a primi informaţii şi de a achiziţiona produse sau_si servicii aflate pe pagina web ,iar în cazul cumpărării acestora să efectueze plata acestora pe baza ofertelor de plată prezentate de Cumpărător şi acceptate benevol de către Client.

1.10.Comandă confirmată-este comanda efectuată benevol de Client și aprobată de Vânzător, Cantitățile ( ce depind de stocul de produse aflate în depozitul Vânzătorului) și prețurile produselor  fiind aprobate de Vânzător din această comandă fiind valabile două zile lucrătoare, respectiv cantitățile produselor din această comandă confirmată  fiind pregătite pentru livrarea la Cumpărător. 

1.11.Contract –reprezintă acordul benevol de colaborare, reciproc avantajoasă (Vânzătorul vinde şi Cumpărătorul cumpără produs,servicii aflate la ofertare pe pagina web a Vânzătorului) încheiat la distanţă,intre Vânzător şi Client, fără a fi necesară prezenţa ,în aceaşi locaţie, a Vânzătorului şi Cumpărătorului.

1.12.Opinii –evaluarea scrisă emisă de Utilizator,Client,Cumpărător al unui produs/serviciu ( sau multiple ale acestora) informatizate sau achiziţionate prin intermediul paginii web netcorso.com.

1.13.Utilizarea abuzivă – reprezintă utilizarea de către Client,Utilizator a paginii web netcorso.com , neconform celor înscrise în pagina web ,a reglementărilor si legislaţiei in vigoare sau in orice alt fel care poate produce prejudicii paginii web netcorso.com

Utilizatorii,Cliențiipaginii web netcorso.com sunt rugați să utilizeze această pagină web doar după citirea integrală a termenilor,definițiilor şi condiţiilor de utilizare după care utilizarea,accesarea, vizitarea ,comandarea, cumpărarea.produselor ,serviciilor de pe pagina web însemnând acceptarea si respectarea întocmai a termenilor si conditiilor stabilite de catre administratorii paginii web netcorso.com conform prevederilor legale.Administratorii acestei pagini web işi rezerva dreptul de a modifica oricând termenii si conditiile conform legislaţiei în vigoare  respectiv termenii,definițiile şi condiţiile de utilizare putând fi schimbate de administratorii paginii web pentru eficientizarea,îmbunătățirea,perfec ționarea ei, din acest motiv Utilizatorul,Clientul,Cumpărătorul este rugat să citească integral aceste termene şi condiţii la fiecare nouă accesare a paginii web, fiecare accesare a paginii web reprezentând  acceptarea fernă,benevolă a Utilizatorului,Clientului,Cumpăărtorului a termenilor,definițiilor si conditiilor de utilizare.

Produsele de tutun aflate in vânzare pe pagina www.netcorso.com sunt destinate persoanelor fizice cu vârsta minimă de 18 ani. Prin citirea , înţelegerea ,acceptarea Termenilor,Definițiilor si Conditiilor paginii web www.netcorso.com confirmaţi faptul că aveţi vârsta minimă legală de 18 ani pentru achiziţionarea,utilizarea produselor de tutun aflate pe această pagină web..

2.Condiții de utilizare

2.1.Securitatea Datelor Personale si Politica de Confidentialitate

Netcorso operează online cu următoarele baze de date:

-date ale persoanelor juridice

-date ale persoanelor fizice

Pentru detalii privind acest subarticol vă rugăm citiți integral pagina Prelucrarea și protecția datelor printr-o apăsare pe aici.

2.2.Notificari si actiuni privind informatiile despre utilizatori/clienti

Utilizatorii ,Clienții , Cumpărătorii care accesează pagina web www.netcorso.com prin deschiderea unui cont pe pagina www.netcorso.com declară că în prealabil au citit și cunosc Regulamentul UE nr.679 din 2016 privitor la protecția persoanelor fizice în ceeace privește prelucrarea datelor cu character personal ( pe scurt GDPRinițiale ce provin de la regulamentul european General Data Protection Regulation ). 

2.3.Bazele de date referitoare la persoanele juridice și informațiile de contact ale acestora nu fac obiectul GDPR deoarece Regulamentul nr.679 din 27 aprilie 2016 la punctul 14 stipulează că acesta nu se aplică prelucrării datelor cu caracter personal care privesc persoane juridice, în mod special, societățile cu personalitate juridică, inclusiv numele, tipul de persoană juridică respectiv datele de contact ale persoanei juridice.

2.4.Comunicarea modificărilor utilizatorilor

În cazul schimbării datelor de identificare ale unui utilizator,client,cumpărător sau dacă un utilizator,client,cumpărător îşi exprimă dorinţa de a modifica datele proprii  sau doreşte să renunţe la accesarea paginii web  atunci se vor actualize datele sau se vor şterge datele personale ale Clientului care ne-au fost incredintate de catre utilizator,client,cumpărăto,aceste activităţi fiind posibile sau efectuate de Client din pagina de inregistrare Clientului, fie de către administratorul paginii web după ce a primit un e-mail transmis de Client la adresa de email office@netcorso.com.

2.5.Colectarea automată de date cu caracter non-personal (COOKIES)

Sunt cazuri când netcorso.com colectează,stochează informatii ( sub forma unui fişier Cookie sau similar ) cu caracter non-personal despre utilizatorii,clienţii,cumpărătorii care accesează pagina web netcorso.com.Aceste informatii pot fi despre tipul de browser , sistemul de operare al calculatorului ,numele domeniului website-ului folosit la accesarea,conexiunea către pagina web netcorso.com.

Fişierele "Cookies" astfel colectate ajută netcorso.com să-şi perfecţioneze pagina web sau activităţile de publicitate aferente pentru mai buna informare a utilizatorilor,clienţilor ,cumpărătorilor ce accesează pagina web. Aceste fişiere Cookie transmit în prealabil o atenţionare,după care este decizia benevolă a utilizatorilor,clienţilor,cumpărătorilor dacă permit,blochează,şterg aceste fişiere Cookie

2.6.Interacțiunea cu alte pagini web

Anumite denumiri de produse ,descrieri din pagina web www.netcorso.com, fac legătură cu alte pagini web ( de exemplu cele ale producătorilor de produse ) sau rețele de internet , la utilizarea acestora Clientul,Utilizatorul se angajează să respecte politicile de utilizare valabile în acele reţele sau pagini web. Utilizatorul,Clientul  acceptă benevol și în cunoștință de cauză faptul că Netcorso nu deține și  nu controlează aceste rețele sau pagini web, nu este responsabil de nici-un fel ,nu îşi asumă nici o obligaţie în ceea ce priveşte orice alte rețele de internet sau pagini web și cauzele care derivă din utilizarea acestora. 

Utilizatorul,Clientul își asumă benevol  accesarea oricăror rețele de internet sau pagini web exclusiv pe propriul lor risc,fiind în cunoștință de cauză de cauzele ce intervin din neutilizarea corectă a lor.

2.7.Modalitatea de vânzare online

Orice informație privind descrierea produselor si/sau a serviciilor din pagina web sunt utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

Promotiile/ofertele prezente în pagina web sunt valabile în perioada de timp informatizată în pagină respective valabile în limita stocului de produse disponibil.

Până la 31.12.2018. valoarea comenzii minime este de 70(șaptezeci ) lei fără TVA.

Vizualizarea preturilor si transmiterea comenzii necesită confirmare din partea administratorului paginii web,acțiune care poate să dureze până la trei lucrătoare. 

Administratorul netcorso.com poate refuza accesul in propria pagină web.

Comunicarea dintre Vânzător și Client se poate efectua prin email sau  telefonic ( în zilele lucrătoare), în una din opțiunile prezentate de Vânzător.

Confirmarea de către Vânzător a comenzii Clientului se efectuează prin email .

Clientul alege benevol modalitatea de livrare și plată,conform opțiunilor oferite de Vânzător 

Clientului care a refuzat de două ori preluarea comenzilor ,livrate conform opțiunilor ( tipuri și cantități de produse,modalitate de livrare și plată) sale benevole, confirmate de Vânzător, i se va șterge de către administratorul paginii web contul de utilizator.

Prețurile produselor comandate sunt valabile două zile lucrătoare de la data confirmării comenzii.

Comenzile neconfirmate nu sunt subiect de contract ,nu cad sub incidența unei colaborări sub formă contractuală.

Prin plasarea comenzii Clientul,Utilizatorul, Cumpărătorul declară că are cunoștință despre modul de utilizare al produselor comandate benevol, iar după preluarea produselor livrate neavând nici o pretenție  privind modul cum și-a utilizat produsele comandate.


2.8.Alcătuirea și lansarea comenzi

Clientul, poate efectua benevol o comandă,unde 

-alege produsele ,cantitățile prețurile aferente

-alege modalitatea de livrare și plată

-stipulează adresa unde i se vor livra produsele comandate 

Prin finalizarea și transmiterea comenzii, Clientul declară în mod echivoc că toate datele sale sunt corecte și reale.

2.9.Transferul proprietății produselor

Până la achitarea integrală de către Cumpărător ( plata conform opțiunii de plată alese benevol de Utilizator,Client și confirmate de Vânzător)a produselor acestea rămân proprietatea Netcorso SRL.

2.10.ObligațiileVânzătorului

Vânzătorul se obligă să furnizeze Cumpărătorului produsele ,serviciile conform comenzii Clientului, confirmat de Vânzător.

Vânzătorul se obligă să atașeze la livrare documentele însoțitoare necesare derulării în bune condiții a livrării.

Vânzătorul se obligă să răspundă material doar până la valoarea livrării achitate de Cumpărător dar nepreluată de acesta. 

2.11.Prețul produselor

Preturile produselor și serviciilor din pagina wwww.netcorso.com sunt în Lei respectiv nu conțin TVA.

Prețul produselor din comanda Cumpărătorului și confirmată de Vânzător rămân valabile pentru cantitatea din comanda confirmată.

Netcorso își rezervă dreptul de a modifica oricând prețurile produselor care nu fac parte dintr-o comandă confirmată

2.12.Stocul produselor

Cantitatea de produse din Comanda confirmată de Vânzător este la dispoziția Cumpărătorului pentru două zile lucrătoare de la data confirmării comenzii, timp în care Cumpărătorul poate renunța la aceste cantități.În cazul a două astfel de evenimente, Vânzătorul poate să decidă ștergerea Clientului respectiv din baza de date. 

2.13.Livrarea produselor de tutun

Produsele de tutun se vor livra exclusiv catre Cumparatori cu adresa de livrare in Romania.

3.Generalități

3.1.Forța majoră

Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forta majora, in conformitate cu legislatia in vigoare.

3.2.Abonament știri ( newsletter)

Utilizatorii,Clienții paginii web www.netcorso.com se pot abona la știrile transmise prin email ( newsletter) de pe www.netcorso.com dar oricând se pot dezabona de la aceste știri .

3.3.Returnarea produselor 

Ordonanța Guvernului 130/2000 art.7 alin.1  care reglementează regimul juridic al contractelor la distanță stipulează un termen de zece zile lucrătoare de denunțare a contractului la distanță. Luând în considerare legislația în cauză Vânzătorul preia produsele pe care Cumpărătorul le dorește a fi returnate în ambalaj original și documentele de însoțire, cumpărare, plată  dacă notificarea Cumpărătorului a fost efectuată,prin email la adresa office@netcorso.com

într-un interval de zece zile lucrătoare de la data preluării produselor..

Notificarea Cumpărătoului către Vânzător obligatoriu trebuie să conțină obligatoriu următoarele date:

-numărul și data comenzii

-numărul și data facturiiemise de Vânzător

-data expedierii coletului,către Cumpărător,aflată pe documentul de livrare

-valoarea totală a facturii

Dacă Cumpărătorul depășește termenul de notificare precizat mai sus , se consideră că produsele nu se doresc a mai fi returnate, Vânzătorul în acest caz fiind exonerate de orice obligație.

heltuielile de returnare vor fi suportate de Cumpărător iar rambursarea contravalorii produselor returnate se va efectua in maxim 30 ( treizeci) de zile lucrătoare de la data livrării returului.

În cazul retururilor efectuate de Cumpărător după notificare efectuată conform celor de mai sus, la preluare Vânzătorul va efectua o înregistrare video despre produsele din coletul returnat, iar dacă ambalajele produselor sunt deteriorate va reexpedia Cumpărătorului aceste produse. 

3.4.Drepturi de autor

Pagina de web www.netcorso.com este proprietatea Netcorso,copierea,utilizarea datelor de pe această pagină se poate efectua doar cu acordul scris al Netcorso SRL. 

3.5.Stocul produselor

Cantitatea de produse din Comanda confirmată de Vânzător este la dispoziția Cumpărătorului pentru două zile lucrătoare de la data confirmării, timp în care Cumpărătorul poate renunța la aceste cantități.În cazul a două astfel de evenimente, Vânzătorul poate să decidă ștergerea Clientului respectiv din baza de date. 

3.6.Reclamații ,legislația aplicabilă

Reclamațiile și sugestiile se acceptă dacă sunt transmise la adresa de email: office@netcorso.com în care reclamantul se identifică astfel:

-persoană fizică prin nume,prenume,adresă de domiciliu din cartea de identitate,număr de telefon

-persoana juridică cu date de identificare de la Registrul Comerțului

Reclamațiile și sugestiile se analizează de Netcorso SRL și rezultatele analizei vor fi aduse la cunoștința persoanei în cauză în decurs de 30(treizeci) de zile lucrătoare  de la data transmiterii ,prin email, a reclamației,sugestiei.


Contractul este supus legislației din România, respectiv disputele care rezultă din sau în legătură cu acest contract la distanță şi nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă,se vor reglementa în localitatea în care Netcorso își are sediul.

Bibliografie legislativă:

-Legea 31 din 1990 privind societățile comerciale,republicată,actualizată

-O.U.G nr.34 din 2014 privind drepturile consumatorilor

-Legea nr.544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

-Legea nr.109 din 2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice

-Directiva UE 37 din 2013 privind reutilizarea informațiilor din sectorul public

-    privind drepturile de autor

-    privind contractele 

- REGULAMENTUL UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)