Plimbă-te pe corso

Confidenţialitate

Prelucrarea si protecția datelor personale

1.Specificații generale

Specificațiile de mai jos se aplică paginii web netcorso.com administrate de societatea comercială Netcorso SRL cu sediul în Oradea str.Sovata nr.14

Pentru a păstra confidential și în condiții sigure datele d-voastră vă prezentăm specificațiile  de mai jos care au la bază legislația în vigoare respectiv Regulamentului nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal.

Specificațiile de mai jos au rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră ce au  caracter personal, în decursul  utilizării paginii web netcorso.com

2. Categoriile de date prelucrate

2.1. Bazele de date referitoare la persoanele juridice și informațiile de contact ale acestora nu fac obiectu Regulamentului nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal deoarece în acest regulament la  punctul 14 se stipulează că acest regulament nu se aplică prelucrării datelor cu caracter personal care privesc persoane juridice și, în special, întreprinderi cu personalitate juridică, inclusiv numele, tipul de persoană juridică ,datele de contact ale persoanei juridice.

Informațiile de contact din baza de date ale persoanelor juridice se referă doar la persoanele juridice și nu aparțin persoanelor fizice  de contact ale persoanelor juridice, în consecință informațiile de contact prelucrate nu se referă la persoane fizice, sunt anonime, nu necesită identificare și vor fi tratate ca atare conform paragrafului 26 și art. 11 din regulamentul mai sus amintit.

În cazul în care o persoană fizică revendică anumite informații de contact asociate persoanelor juridice ca fiind strict personale, aceasta trebuie să ofere informații suplimentare care să permită identificarea sa respectiv să probeze că informațiile în cauză îi aparțin pentru a-și putea exercita drepturile de acces, de rectificare, ștergere, restricționare și portabilitate.

Informațiile de contact asociate persoanelor juridice care vor fi probate a avea caracter personal vor fi restricționate fără excepție de la orice prelucrare întrucât datele de contact cu caracter personal nu sunt acceptate în bazele de date cu persoane juridice.

Asociații și administratorii persoanelor juridice
Întrucât informațiile de identificare și de contact ale persoanelor juridice,chiar și  numele persoanelor de contact (asociați și administratori) înscrise la Registrul Comerțului sunt informații de interes public se consideră că drepturile de informare, preluare și reutilizare a informațiilor din sectorul public prevăzute de legi permit prelucrarea legală a acestor date.

Asociații și administratorii au drept de opoziție putând adresa cereri de ștergere și restricționare în nume personal, iar după ce le este verificată identitatea (atașând copie act de identitate) conform paragrafului 64 din regulamentul mai sus amintit.

Informațiile privind asociații și administratorii sunt prelucrate având ca temei legal interesul public și legitim.

2.2. Bazele de date referitoare la utilizatori persoane fizice
Pentru categoriile de date referitoare la utilizatori (persoane fizice), Netcorso prelucrează un minim de date:

-obligatorii : nume și prenume,adresa de domiciliu  adresă de email,număr de telefon, adresă IP,cookies,Google Id

-opționale:fotografie personală,locuri de muncă actuale și anterioare,educație

3. Scopurile și motivele prelucrărilor datelor personale ale persoanelor fizice

Colectarea datelor personale ale persoanelor fizice se face direct de Utilizatori,Clienți prin completarea benevolă de către aceștia a contului de acces.Prelucrarea datelor se bazează pe consimțământul benevol al persoanei care înființează,activează contul și care poate fi activat sau dezactivat benevol de către persoana care a înființat/activat contul.

Colectarea,prelucrarea datelor personale are următoarele scopuri:

-acces online în pagina web ,menținere cont,evidența utilizatorilor,clienților, cumpărătorilor

-furnizarea de notificări privind produsele,serviciile,prețurile comenzile, modurile de livrare,noutăți care apar pe pagina web

-procesarea comenzilor produselor ,serviciilor din pagina noastră de web

-asigurarea securității informațiilor conform legislației în vigoare

-participarea utilizatorilor,clienților la diferite activități promoționale,reduceri seminarii, evenimente ,organizate de Netcorso SRL , prin care vă oferiți acceptul de participare sau dacă doriți renunțați la aceste activități

-transmiterea de știri ( newsletter) , informații prin email,suport hârtie,postal,telefonic

-colectarea de date în cazul în care doriți să vă angajați la Netcorso SRL

-respectarea legislației în vigoare

3.1. Drepturile utilizatorilor,clienților 

Utilizatorii paginii web sunt persoane fizice sau juridice care și-au înființat un cont de acces în pagina web prin acest acces  acceptând la distanță condițiile contractuale stipulate în secțiunea "Termeni și condiții" fiind de acord cu prelucrarea datelor personale în scopurile menționate mai sus.

Drepturi asigurate utilizatorilor,clienților:

-dreptul la informare-puteți solicita informații privind modul de prelucrare a datelor personale Oricare Utilizator,Client are posibilitatea de a obține, în mod gratuit ( una solicitare pe an), printr-o cerere scrisă, datată și semnată, transmisă la adresa indicată, confirmarea faptului că datele care-I aparțin sunt sau nu prelucrate de operator,această primă solicitare fiind gratuită,pentru alte solicitări ulterioare se vor percepe taxe informatizate în prealabil.

-dreptul de acces  în Contul de utilizator;

-dreptul de rectificare și ștergere:Utilizatorii,clienții pot modifica datele personale asociate contului de acces) respectiv au dreptul de a solicita, în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea totală sau parțială a datelor proprii. Solicitările privind ștergerea datelor se vor realiza în măsura în care nu există dispoziții legale prin care suntem obligați să păstram datele pentru o perioadă conform legislației în vigoare.

-dreptul de a fi uitat când Utilizatorii își pot șterge contul de acces respectiv datele personale asociate;

-dreptul la portabilitatea datelor când Utilizatorii își pot salva/printa datele personale într-un fișier extern;

-dreptul la restricționarea prelucrării Uilizatorii își pot suspenda contul de acces, datele conturilor suspendate sunt restricționate la prelucrări;

-dreptul de opozitie Utilizatorii au dreptul de a se opune prelucrării datelor personale în anumite scopuri;

-dreptul la retragerea consimțământului care se exercită prin suspendarea sau ștergerea contului;

-dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghetre a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

-drepturi suplimentare aferente deciziilor automate prin care se cere intervenția umană față de prelucrarea în cauză, respective exprimarea cu privire la aceasta și contestarea deciziei.

Utilizatorii ,față de cele de mai sus,pot să adreseze ,la adresa  office@netcorso.com, cereri (vezi model cerere) în scris administratorului  sau postal scrisoare recomandată cu confirmare de primire urmând sa primească răspuns în termen de maxim 30( treizeci) de zile lucrătoare.

În cazul în care utilizatorii nu sunt mulțumiți de modul de respectare a drepturilor privind prelucrarea datelor pot depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal sau se adresează organelor judiciare.

4. Termenul prelucrării datelor

În cazul Utilizatorilor, Clienților, datele se prelucrează pe tot termenul raporturilor contractuale, cât timp contul este active dar nu mai mult de 5( cinci) ani respectiv conform obligaţiilor legale care revin în sarcina Netcorso (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de legislație fiind de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

Dacă vă dezactivați contul respectiv doriți ștergerea totală a datelor personale asociate contului personal,atunci aceste date vor fi șterse sau anonimizate astfel neputând să mai fiți identificat în sistemele noastre de date ,cu excepția cazurilor legale respectiv cazului nostru legitim ( de exemplu la eventuala cesionare a părților sociale ale Netcorso SRL se vor transmite,conform legislației în vigoare, anumite date auditorilor )

5.Modalitatea de ștergere a datelor

-datele marcate pentru ștergere se restricționează tuturor prelucrărilor și șterse definitiv,conform legislației în vigoare

-datele neutilizate în conturi vor fi șterse automat după 2( doi) ani de neutilizare

-datele greșite din conturi se vor șterge bianual

6. Desecretizarea datelor personale

Datele personale pot fi transmise și prelucrate de tertii în contract cu Netcorso:

-firme de curierat 

-firme de IT care operează pagina noastră de web

-firme specializate în transmiterea de newslettere.La aceste firme vi se comunică adresa de email pentru a putea să vă abonați la newslettere

-conform legislației în vigoare

7.Transmiterea de date către autorități

Unele din datele personale se transmit, conform solicitărilor legale,autorităților sau instituțiilor publice ,autorităților judiciare în cauză

8. Transferul datelor cu caracter personal

Netcorso nu transferă datele personale către : 

-nici-un alt client Netcorso .

-nici-o firmă de publicitate,marketing,reclamă


Consultarea și citirea integrală a REGULAMENTului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protecţia datelor), se poate efectua prin aplicarea unui click pe aici.