Sétálj a korzón !

Vásárlási kosár

Titoktartás

                             A személyes adatok feldolgozása és védelme

                                         1.Általános előírás

Az alábbi előírások a netcorso.com weboldalra  vonatkoznak, amelyet a Netcorso SRL, a Románia, Nagyvárad ,Szováta utca 14 szám alatti cég üzemeltet.

Annak érdekében, hogy az adatok bizalmasak és biztonságosak legyenek,bemutatjuk  az alábbiakban az előírásokat, amelyek alapját a hatályos jogszabályok, nevezetesen a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában a magánszemélyek védelméről szóló, 2016. április 27-i 679. sz. Rendelet szabályoz.

Az alábbi előírások célja, hogy tájékoztassák Önt a személyes adatok feldolgozásáról a netcorso.com weboldal használata során.

2. A feldolgozott adatok csoportjai

2.1. A jogi személyek adattárai és kapcsolattartási tudósítások nem tartoznak a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában a magánszemélyek védelméről szóló, 2016. április 27-i 679. romániai Kormayrendelet hatálya alá, mivel e rendelet a 14. pontban megállapítja, hogy ez a rendelet nem a jogi személyekre  vonatkozó személyes adatok feldolgozására vonatkozik, ideértve a jogi személy nevét, jogi személyiségét, a jogi személy elérhetőségét.

A jogi személyek adattárában található kapcsolattartási adatok csak jogi személyekre vonatkoznak, és nem tartoznak a jogi személyek kapcsolattartóihoz, ezért a feldolgozott kapcsolattartás adatok nem vonatkoznak az egyénekre, névtelenek, nem szükségesek az azonosításhoz és kezelni fogják őket a 26-os bekezdés  11 cikknek megfelelően.

Ha egy magánszemély bizonyos, a jogi személyekkel kapcsolatban álló, szigorúan személyes jellegű kapcsolattartási információkat állít fel, további információkkal kell szolgálnia annak érdekében, hogy azonosítani tudja vagy bizonyíthassa, hogy a szóban forgó adatok rájuk tartozik, helyesbítés, törlés, korlátozás és hordozhatóság.

A személyiségeknek minősülő jogi személyekkel kapcsolatos kapcsolattartási adatok kivétel nélkül korlátozásra kerülnek minden feldolgozás miatt, mivel a személyes kapcsolattartási adatokat nem fogadják el a jogi személyiségek adatbázisaiban.

Jogi személyek társultjai és ügyvezetője

Mivel a jogi személyek azonosítási és kapcsolattartási adatai a közjegyzői iadatokkal együtt a közjegyzői nyilvántartásba vett kapcsolattartók (munkatársak és ügyvezetők) is közkinccsé válnak, úgy ítélik meg, hogy a törvény által biztosított közszféra információinak átvétele és újrafelhasználása lehetővé teszi ezen adatok jogi feldolgozása.

A munkatársak és az ügyvezetők a fent említett rendelet 64. bekezdésével összhangban jogukban áll ellenkezni,  törlési és korlátozási kérelmet beadni, a személye igazolását követően (a személyazonosító okmány másolatának csatolásával).

A jogi személyek társultjai és ügyvezetőii szóló információk feldolgozása nyilvános és jogszerű a közérdek érdekében.

2.2. Egyéni felhasználókkal kapcsolatos adattárok

A felhasználói adatcsoportok (egyének) számára a Netcorso minimális adatokat dolgoz fel:

-kötelezőek: vezetéknév és keretsznév, lakcím, e-mail cím, telefonszám, IP-cím, cookie-k, Google Id

-választhatóak: személyes fotó, napi és korábbi munkahelyek, végzettség

             3. A magánszemélyek személyes adatainak feldolgozásának célja és indoka

Az egyének személyes adatainak összegyűjtését közvetlenül a Felhasználók, az Ügyfelek végzik, önkéntesen kitöltik a hozzáférési fiókban. Az adatfeldolgozás azon személy önkéntes beleegyezésén alapul, aki létrehozza, indítja a hozzáférési fiókot és önkéntesen hatástalanitja fiókját.

A személyes adatok gyűjtése és feldolgozása a következő célokat szolgálja:

- internetes hozzáférés a weboldalhoz, hozzáféresi fiók fenntartása, felhasználók, vásárlók, számlák nyilvántartása

- termékinformációk, szolgáltatások, árak, rendelések, szállítási feltételek, hírek megjelenése a weboldalon

- termékek, szolgáltatások rendelésének feldolgozása honlapunkon

- adatok biztosítása a hatályos jogszabályok szerint

- a felhasználók, a kliensek különböző kedvezményes tevékenységekben való részvétele, továbbképzések, bemutatók, kedvezmények, a Netcorso SRL által szervezett rendezvények, amelyekben résztvehetnek, vagy lemondanak ezekből a tevékenységekről

- hírlevelek, e-mail, postai, telefonos értesítések

- adatok gyűjtése, ha Netcorso SRL-nél szeretne dolgozni

- az alkalmazandó jog betartása

3.1. A felhasználók, ügyfelek jogai

A weboldal felhasználók olyan magán vagy jogi személyek, akik weboldalon hozzáférési fiókot nyitottak, távolról elfogadva a " Megnevezések és felhasználási feltételek" részben meghatározott szerződéses feltételeket, és hozzájárultak a személyes adatok fentiekben említett célokra történő feldolgozásához.

A felhasználók, ügyfelek számára biztosított jogok:

- az információhoz való jogot - tudósításokat kérhet a személyes adatainak feldolgozásáról. A Felhasználó, Ügyfél díjmentesen (egy kérés évente) írásbeli, dátummal és aláírással ellátott kérelmet nyújthat be a szoláltatónak, annak megerősítése, hogy az adatait az üzemeltető kezeli, feldolgozza/vagy nem. Az első kérelem ingyenes, további kérelmek esetén díjat kell fizetni.

- fiókhoz való felhasználói hozzáférés 

- javítás és törlés: A felhasználók, ügyfelek megváltoztathatják a hozzáférési fiókhoz tartozó személyes adatokat), illetve jogosultak saját adatuk egészének vagy egy részének helyesbítésére, frissítésére, zárolására vagy törlésére. Az adatok törlésére irányuló kérelmet olyan mértékben kell megtenni, hogy az adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően egy adott időszakra megőrizzük.

- az elfelejtendő jog, amikor a Felhasználók törölhetik hozzáférési fiókjukat vagy a hozzájuk kapcsolódó személyes adatokat;

- az adatok hordozhatósága, amikor a Felhasználók menthetik / kinyomtathatják személyes adataikat egy külső fájlba;

- a feldolgozás korlátozásának joga amikora  Felhasználó felfüggesztheti hozzáférési fiókját, a felfüggesztett fiókok adatai korlátozódnak feldolgozásra

- az ellenkezési jog amikor a Felhasználóknak joguk van ellenállni a személyes adatok feldolgozásának bizonyos célokra történő feldolgozásához;

- a hozzájárulás visszavonására vonatkozó jog amelyet a fiók  felfüggesztésével vagy törlésével gyakorolnak;

- panaszt benyújtania Személyes Adatok Feldolgozásával Foglalkozó Nemzeti Felügyeleti Hatósághoz 

- az emberi beavatkozást igénylő automatikus döntésekhez kapcsolódó további jogosultságok, amelyek a szóban forgó feldolgozás ellen szólnak, azaz kifejezése és a határozat megtámadása

A Felhasználókkérelmet küldhetnek (lásd a kérelem formanyomtatványát) a office@netcorso.com  címre vagy a tértivevénnyell ellátott ajánlott levélben , válasz maximum 30 (harminc) munkanapokon  belül várható.

Ha a Felhasználók nem elégednek meg azzal,ahogy tiszteletben tartják az adatfeldolgozási jogaikat, panaszt nyújthatnak be a romaniai Személyes Adatok Feldolgozásával Foglalkozó Nemzeti Felügyeleti Hatósághoz, vagy a romaniai igazságügyi hatósághoz fordulhatnak.

                                 4. Az adatfeldolgozás időtartama


Felhasználók, ügyfelek esetében az adatokat a teljes szerződéses időszak alatt feldolgozzák mindaddig, amíg a fiók működik, de legfeljebb 5 (öt) év, a Netcorso jogi kötelezettségeinek megfelelően (pl. a romániai pénzügyi és számviteli dokumentumokat amelyekre a jogszabályban előírt megőrzési időtartam tíz év).

Ha letiltja ezt a fiókot, törölni kívánja a személyes fiókjához kapcsolódó összes személyes adatot, akkor ezeket az adatokat törölve,névtelenek lesznek, így nem azonosíthatók adatkezelő rendszerünkben, kivéve a romániai jogi eseteket vagy törvényes eseteket (pl. a Netcorso SRL részvényekről ha a hatályos jogszabályok szerint bizonyos adatokat továbbítanak a könyvvizsgálónak.)

                                           5. Az adatok törlése

- a törlésre kijelölt adatok az összes feldolgozásra a hatályos romániai jogszabályok szerint véglegesen törölendők

- a nem használt adatok a fiókokban automatikusan törlésre kerülnek 2 (két) év után

- a tévesztett adatokat a fiókadatokból kétévente törlik

6. A titkos személyes  adatok kititkosítása

A személyes adatokat más félnek is továbbíthatják és feldolgozhatják, amelyek egy Netcorsoval állnak szerződésben:

- futár cégek

- a honlapunkat üzemeltető informatikai cégek

- a hírlevelek továbbítására szakosodott cég, ezekhez a cégekhez tovabbíthatjuk az Ön e-mail címét, hogy feliratkozhasson hírlevelekre

- a romániai hatályos jogszabályokkal összhangban

7.Adatok továbbítása a hatóságoknak

A személyes adatok egy része továbbíthatóak a törvénynek megfelelően a hatóságoknaknak, közintézményeknek  az érintett romániai igazságügyi hatóságoknak.

                                               8. Személyes adatok továbbítása

A Netcorso nem továbbítja a személyes adatokat:

-egy másik Netcorso ügyfélnek sem

- más reklám, marketing cégnek

Konzultáció és teljes körű olvasata   A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról és a 95/46 / EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i 679. sz. SZABÁLYZAT (általános adatvédelmi rendelet) megtehető ide kattintva.